برای بابایی خودم

نگاهت

نگاهت چه رنج عظیمی است

وقتی به یادم می آورد

که چه چیزهای فراوانی را

هنوز به تو نگفته ام

 

پ.ن. خیلی جاها باید بریم ....

/ 2 نظر / 22 بازدید
ر _باران

به افتخار همه بابا های دنیا[دست][دست][دست][دست][گل] تشکر که سر زدی بازم بیا[نیشخند]

انسان

آفرین عالیییییییییییییی