کاش

کاش می دانستم

در این بیکران تنهایی

در انتظار تو

چه حوصله ای بود

که همه عمر در خانه ماندم

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
ایلیا

این روزها بیشتر از هر زمانی دوست دارم خودم باشم !! دیگر نه حرص بدست آوردن را دارم و نه هراس از دست دادن را .....

انسان

[دست][گل][گل]کوتاه وزیبا

سایه

چیزهای زیادی داشتم که همه را از دست دادم..ولی هرچه به خدا سپردم را هنوز دارم..من شادمانی ات را به خدا میسپارم..