هزار بوسه به تو بدهکارم

هزار آغوش

کجا؟ کی تسویه کنیم ؟

پ.ن. خودت می دونی عاشقتم

همون حسی که تو داری، منم دارم

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
foroozan

شما هم با افتخار لینک شدین