برای باباییم

هر کسی باید یک نفر را داشته باشد

تا حالش از تنهایی درد نکند

/ 3 نظر / 14 بازدید
armincrazy

وب خیلی قشنگی دارید اما فونت سفید تو بک مشکی چشمو یکم اذیت میکنه ببخشید شما مدیرید یه نظر بود

انسان

[گل][گل]

سایه

قول داده اَم… گاهـــی هَر اَز گاهـــی فانـــوس یادَت را میان ایـن کوچه ها بـی چراغ و بـی چلچلـه، روشَـن کنَم خیالـت راحـَــت! مَـن هَمان منـــَــم؛ هَنوز هَم دَر این شَبهای بـی خواب و بـی خاطـــِره میان این کوچـه های تاریک پَرسـه میزَنـَم اَما بـه هیچ سِتاره‌ی دیگـَری سَلام نَخواهــَـم کَرد… خیالَت راحَت !