...

تمام روز می خندم

تمام شب یکی دیگه ام

من از حالم به این مردم

دروغای بدی می گم

 

/ 4 نظر / 21 بازدید
ناشناس پونک

سلام یه سوال، متنات را ذهنت مینویسه یا قلبت؟ هر چند من دوست دارم فقط ذهنت نوشته باشه [لبخند]

انسان

[دست]عالییییییییییی