عزیزترینم

داشتن تو حس خوبیست

وقتی با شیرینی حرف هایت

تلخی روزگارم را

از بین می بری ...

بودن تو حس خوبیست

 

پ. ن. دوستت دارم

/ 2 نظر / 14 بازدید
من ایرانیم

بُگذار ساده بگویَمت همین خُنکای نفس هایت همین که گاه به گاه ِ نگاهِ گرمت را به چشمانم می دوزی دوستت می دارم همین سکوت ِدستانت در ازدحام تن های عریان طنین صدایت را که گاهی دیوانه می خوانی ام دوست می دارم چشمایت را ببند من این سکوت ِچشمانت را دوست می دارم ساده بگویَمت من تو را بی هیچ بهانه دوستت می دارم ..

انسان

سلام...[گل][گل]