برای بهترین بابای دنیا

بگذار همه بدانند

دوستت دارم

آنقدر که می توانم

حتی اگر نباشی

چشمانم را ببندم

احساسم را بردارم

بروم

دیوار به دیوار

کوچه به کوچه

شهر به شهر

پیدایت کنم

و روی شانه هایت به خواب روم

 

/ 1 نظر / 15 بازدید