برای بابایی مهربون خودم

از این فاصله حتی

بوی دوست داشتنت

عشق را به تماشا کشید

آنقدر بی حساب و کتاب دوست دارمت

ترسم از این است

عشق قدغن شود

مگر می شود دوست داشتنت را پنهان کرد؟!!

/ 3 نظر / 14 بازدید
امید

سلام چقدر زیبا و با احساس نوشتید خداوند همه بابا ها رو در پناه خودش نگه دارد [گل]

زهره

. . . ¶¶ . . ¶¶¶ ..¶¶¶ تشریف بیارید . . . . . . . ¶¶¶ . . ¶¶¶.¶ .¶¶ تشریف بیارید . . . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. .. .¶¶ تشریف بیارید . . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶ تشریف بیارید . . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶ تشریف بیارید . . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶ تشریف بیارید . . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶ تشریف بیارید . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶ تشریف بیارید . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶ تشریف بیارید . . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶تشریف بیارید .¶¶. . . . .¶