ستاره

برای به دست آوردن دست های تو

همه را گم کردم

و تو چون ستاره در شب

میان عریانی بلند تاریکی

سهم آسمان ها شدی

انگار ستاره ها

به دست های زیادی تعلق دارند

شب، آغوش باز کرده برای تماشای تو

و پنجره تنهایی من آواره پس لرزه های زلال نور تو

چه تماشای قشنگی است

رقص تو در اشک چشمهایم

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
نیلوفر

سلام سایت بسیار زیبایی دارید

زهره

عطر حرفات واسه من بوی گل شقایقه . تو رو دیدن واسه من قشنگ ترین دقایق گلم با پست جدید اپم