نیاز به کسی دارم که راه را نشانم دهد

تنبیه ام کند

تشویقم کند

نه به حق قدرتی که دارد

بلکه به اقتدارش...

 

پ.ن. بابایی همین الان بیا

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
سایه

✘کــــاشــــ میـــ شــــد✘✘ روبـــروی پنجــــره ای نیمــــه بــــاز✘✘ که نســـــیمی خنــــک هدیــــه می دهــــد✘✘ گذشتــــه را دفــــن کـــرد✘✘ لحظـــــاتی را شـــــاد شــــد✘✘ آرامـــــ نشـــــست✘✘ و مرگـــــــــــــــــ را در فنـــــجانی زیبـــــا✘✘ ســــرکـــــــشید...✘

luka

بهترین هدیه ب بهترین دوست ازیادنبردن اوست[قلب]

luka

بهترین هدیه ب بهترین دوست ازیادنبردن اوست[قلب]