انتهای یک کوچه بن بست گیر کردم!

راه برگشتی هم نیست.

دنیای قبل از این کوچه، فرو ریخته!!!

 

پ.ن. چه کنم با این همه درد؟

/ 1 نظر / 15 بازدید
انسان

[متفکر]نبینم غمتو[قلب]