زنی که اینجا
به آفتاب می خندد
وبه شعمدانی
آب می دهد...
خدا می داند،
در دلش ...
آسمان می گرید
یا شقایق می میرد....؟

/ 0 نظر / 30 بازدید