سایه روشن

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون....

گاهی وقت ها دیر می فهمی که خیلی راحت فراموش می شی اونقدر آسون که هرچی بیشتر فکر میکنی کمتر میفهمی دیر میفهمی اونقدر دیر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید
آذر 96
1 پست
آبان 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
3 پست
شهریور 94
7 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
18 پست
اسفند 93
18 پست
بهمن 93
17 پست
دی 93
15 پست
آذر 93
18 پست
آبان 93
20 پست
مهر 93
19 پست
شهریور 93
34 پست
مرداد 93
8 پست