روز عشق...

بلاتکلیف مانده ام

میان آدم ها

آدمند یا بازیگر

و من لابلای این همه دوست و آشنا

دچار غربتم

به چه عاشقی کنم

که عشق

اندوه رنجواره من است

من تلخ تر از عشق به آدمی

چیزی نچشیده ام

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
انسان

[دست]سلام زیبا بود و غم انگیز[قلب]