و یک روز

آنقدر دوستت خواهم داشت

که اسم خانه کوچکمان را

آغوش

خواهیم گذاشت

/ 5 نظر / 14 بازدید
من ایرانیم

کنار دریا عاشق باشی عاشق تر می شوی! و اگر دیوانه دیوانه تر! این خاصیت دریاست به همه چیز وسعتی از جنون می بخشد شاعران از شهرهای ساحلی جان سالم به در نمی برند...

انسان

[گل][گل]