تلفن

تاثیرگذارترین ومفهومی ترین مکالمه تلفنی تاریخ نه مکالمه ای سیاسی بوده، نه مکالمه ای که درآن میلیارهاتومان پول ردوبدل شده،
مهم ترین تماس تلفنی تاریخ همینجا، همین گوشه دنج دنیا، ساعت هشت صبح بین منوتوست که من 'مممممم' میگویم و'هوووووم'میشنوم اما هم تومیشنوی که میگویم دوستت دارم، هم من...

/ 0 نظر / 36 بازدید