سخت سرد است

هوای همه جا

باید تو را بر تن کنم

 

پ.ن. برای بهترین همراه دنیا ، بابایی

/ 1 نظر / 14 بازدید
انسان

[هورا][دست]