هیچ بار

آهای!

تو که هیچ بار گفته ای دوستت دارم

هیچ هم برای من حساب است ...!

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
ر ـ باران

تنها هیچ است که هیچ میماند... هیچ چیز نمیتواند تا ابد هیچ بماند...