کابوس

کابوس های گریز ناپذیر کشنده امروز

همان

رویاهای صادقانه ی دیروزمان بودند!!!

/ 3 نظر / 15 بازدید
ر _ باران

رویا هایی که صادقانه ما را به پای چوبه ی کابوس بردند[گل]

انسان

[دست][دست][گل]

DANIAL

چقدر قشنگ میشد اینجوری بگیم : کابوس های گریز ناپذیر کشنده فردا همان رویاهای صادقانه ی امروزمان هستند!!! برای من اینجوری بیشتر صدق می کنه [گل]